Công ty TNHH sản xuất, thương mại và dịch vụ Tân Phúc

Tiêu chuẩn phòng sạch|| TCVN 8664-1:2011 và Tiêu chuẩn ISO 14644-1 |

Bình luận

Tiêu chuẩn phòng sạch|| TCVN 8664-1:2011 và Tiêu chuẩn ISO 14644-1 |

Các tiêu chuẩn chung về phòng sạch được xây dựng trên cơ sở đo đạc độ sạch, nồng độ hạt trong không khí, mức độ ô nhiễm. Tất cả các đơn vị đo đạc cho phòng sạch đều phải thực hiện các bước đo sau. Hãy xem xét thật kỹ quy trình thiết kế phòng sạch để đạt được kết quả chính xác nhất cho phòng sạch tiêu chuẩn của bạn. Nếu thực hiện thiếu các bước đo dưới đây, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả và ảnh hưởng tới các quá trình thiết kế, thi công sau này. Trước tiên, bài viết này sẽ nói về các tiêu chuẩn phòng sạch, sau đó sẽ là các bước thực hiện quy trình (có bao gồm phương pháp tính)

1. Phân loại Phòng sạch theo các cấp độ sạch, Tiêu chuẩn Việt Nam và Tiêu chuẩn Quốc tế cho Phòng sạch.

Tiêu chuẩn Việt Nam cho phòng sạch là Tiêu chuẩn Quốc gia, viết tắt TCVN 8664-1:2011 được biên soạn bởi Viện trang thiết bị và Công trình Y tế do Bộ Y tế đề nghị, được thẩm định bởi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Được Công bố bởi Bộ khoa học và Công nghệ. 

Tiêu chuẩn TCVN 8664-1:2011 được xây dựng tương đương với Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14644-1 và được Công nhận bởi các Tổ chức Quốc tế. Có hiệu lực từ 2011, cũng như Tiêu chuẩn Quốc tế cho Phòng sạch, đây là tiêu chuẩn bắt buộc của các bệnh viện, doanh nghiệp sản xuất, nghiên cứu, chế tạo,...vv trong nước yêu cầu môi trường có độ sạch cao.

Các Tiêu chuẩn về Phòng sạch tập trung vào các yếu tố: Nồng độ bụi, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nhiễm chéo, hàm lượng bụi. Một hệ thống sử dụng phòng sạch cần kiểm soát được 5 thành tố:

- Nhiệt độ (temperature)
- Độ ẩm (uhmidity)
- Áp suất phòng (Room Pressurization)
- Độ sạch (Cleanliness)
- Nhiễm chéo (Cross-contamination)

Tiêu chí về kiểm soát hàm lượng bụi (bao gồm các hạt lơ lửng trong không khí) ảnh hưởng đến tất cả các thành tố trên - vì các hệ thống và tiêu chuẩn về lọc khí và điều hòa không khí quyết định toàn bộ. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết về Giới hạn nồng độ hạt trong không khí.

2. Đo hàm lượng bụi, công thức tính độ sạch của không khí trong phòng sạch

Để đơn giản hóa và có thông số chính xác, người ta sử dụng máy đo hàm lượng bụi trước khi thực hiện các phương án thiết kế, thi công, lắp đặt và bảo trì phòng sạch.

Các cấp độ phòng sạch và ứng dụng theo từng cấp độ:

Phòng sạch cấp độ 1 (loại 10): 
Ứng dụng cho phòng sạch tại các nhà máy sản xuất mạch tích hợp với công nghệ kích thước siêu nhỏ.
Phòng sạch cấp độ 2 (loại 100):
Ứng dụng cho  phòng sạch tại các nhà máy sản xuất bán dẫn, sản xuất các mạch tích hợp có bề rộng nhỏ.
Phòng sạch cấp độ 3 (loại 1,000): Phòng sạch yêu cầu môi trường chống khuẩn, chống bụi cao.
Ứng dụng cho các phòng sạch trong sản xuất các loại thuốc tiêm vô khuẩn, sản xuất vắc xin, phòng phẫu thuật cấy mô, phòng hậu phẫu sau phẫu thuật.
Phòng sạch cấp độ 4 (loại 10,000):
Ứng dụng cho các phòng sạch chuyên sản xuất trang thiết bị quang học chất lượng cao.
Phòng sạch cấp độ 5 (loại 100,000):
Ứng dụng cho các phòng sạch chuyên lắp ráp trang thiết bị thủy lực, khí nén, các loại van điều khiển trợ động, thiết bị định giờ, các bộ truyền động, phòng sạch cho sản xuất thuốc tiêm vô khuẩn, vắc xin.
Phòng sạch cấp độ 6 (loại 1,000,000):
Ứng dụng cho các phòng sạch liên quan đến lĩnh vực quang học, lắp ráp linh kiện điện tử, thủy lực và khí nén, sản xuất dược phẩm, thực phẩm.
 

Tiếp tục bàn về độ sạch của phòng sạch, theo TCVN 8664-1 và Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14644-1 thì Độ sạch của không khí trong phòng sạch, vùng sạch phải được xác định bởi ít nhất là một trong 3 trạng thái gồm: 
1. Trạng thái thiết lập
2. Trạng thái nghỉ
3. Trạng thái hoạt động

 

0978887725